عکس برداری سریع

عکس برداری سریع

عکس برداری سریع

چرا TPM3D می تواند کمک به تولید کنندگان نمونه اولیه کاهش هزینه های چاپ 50٪؟

همانطور که همه می دانیم، با توسعه سریع انقلاب صنعتی سوم و همچنین اصلاح مداوم و نوآوری فناوری محصول، الزامات بیشتر و بیشتری در ساخت و اجرای مواد وجود دارد

پیروزی جدید | TPM3D تحویل 10 SLS پرینتر 3D

ساخت و آزمایش نمونه اولیه سریع برای طراحی و توسعه محصولات جدید ضروری است. در سال های اخیر با توسعه و بلوغ فناوری های چاپ سه بعدی، صنعت خدمات چاپ سه بعدی

توصیه خواندن