هوافضا

هوافضا

هوافضا

کاربرد تکنولوژی SLS در UAVS!

در سال ۲۰۱۴ تعداد هواپیماهای بدون سرنشین (UAVs) فروخته شده حدود ۲۰٬۰ فروند در چین بود، رقمی که انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ سالانه به ۲۹۰٬۰ فروند برسد.

توصیه خواندن