الکترونیک

الکترونیک

الکترونیک

لامپ های خلاق

عملکرد درک خوب اندازه دقیق قابلیت استفاده مجدد بالا

مسکن ابزار الکتریکی

مقاومت در برابر تغییر شکل حرارت بالا reusabilty قدرت بالا 30٪ شیشه

جاروبرقی

30٪ پودر آلومینیوم; قابلیت استفاده مجدد بالا؛ قدرت بالا; مقاومت بپوشید؛ رنگ فلزی

خشک کن مو

40٪ پودر آلومینیوم; قابلیت استفاده مجدد بالا؛ قدرت بالا; مقاومت بپوشید؛ رنگ فلزی

مته دست الکتریکی

40٪ پودر آلومینیوم; قابلیت استفاده مجدد بالا؛ قدرت بالا; مقاومت بپوشید؛ رنگ فلزی

توصیه خواندن